Antibiotica in de kindergeneeskunde

(november 2003)

algemeen
aciclovir
amoxicilline
amoxicilline-clavulaanzuur
amfotericine-B
cefotaxim
ceftazidim
ceftriaxon
cefuroxim
chlooramfenicol
claritromycine
cotrimoxazol
erytromycine
flucloxacilline
fluconazol
flucytosine
gentamicine
(tobramycine)
imipenem-cilastatine
itraconazol
ketoconazol
metronidazol
nitrofuranto´ne
penicilline G
piperacilline
teicoplanin
ticarcilline
vancomycine
zithromax

Er bestaat
een blauwdruk pediatrische antimicrobiële therapie voor gebruik door kinderartsen in Nederland. Antibiotica prescriptie kan om verschillende redenen per ziekenhuis verschillen. Daarom is binnen de antibioticacommissie gekozen voor een hoofdstuk over antibioticagebruik in de kindergeneeskunde. Doseringen kunnen per leeftijdsgroep aanzienlijk verschillen. Er is dan ook voor een doseringstabel gekozen in afwijking van de rest van het boek.

Hoewel de gegevens in dit boekje met de grootst mogelijke zorg zijn bijeengebracht, nemen de auteurs en de uitgever geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor eventuele zetfouten of andere onjuistheden.

index antibioticaboekje - terug