Huidinfecties

(juni 2004)

acne vulgaris
anthrax (miltvuur)
Acrodermatitis chronica atroficans
candida infectie huid.
candidiasis generalisata
candidiasis oris
cellulitis
dermatomycosis, o.a.:
dermatomycosis: -tinea capitis
ecthyma (uitgeponst ulcus)
ecthyma gangrenosum
eczema herpeticum
erysipelas, klassiek, ongecompliceerd
erysipelas, klassiek, ernstige infectie
erysipelas-achtig beeld ongecompliceerd
erysipelas-achtig beeld ernstig
erysipelas, recidiverend
erysipeloid
erythema chronicum migrans
erythrasma
fasciitis necroticans, type I
fasciitis necroticans, type II
furunkel
herpes simplex genitalis
herpes simplex labialis
herpes zoster
impetiginisatie van atopisch eczeem
impetigo vulgaris
onychomycosis pedis
paronychia
pityriasis versicolor
staphylococcen dragerschap
ulcus neuropathicum met verdenking osteomyelitis
ulcus cruris venosum

acne vulgaris
Verwekker:
Proprioni- bacterium acnes*
1e keus:
benzoylperoxidegel 5% lokaal
2e keus:
minocycline
1 dd 50-100 mg gedurende tenminste 4-6 weken
Opmerkingen:
* Oorzaak is niet alleen Proprionibacterium acnes, maar multifactorieel. Minocycline wordt hier toegepast als leukocyten chemotaxis remmer.
Anthrax (miltvuur)
Verwekker:
Bacillus anthracis
1e keus:
Ciprofloxacin 2 dd 500 mg po of 2 dd 400 mg iv tot gevoeligheid bekend is. Indien gevoelig: penicilline 4 dd 3 ME iv totdat oedeem is verdwenen, daarna feniticilline 3 dd 500 mg po
2e keus:
ciprofloxacine 2 dd 500 mg po of 2 dd 400 mg iv continueren
Opmerkingen:
Geen incisies of debridement toepassen ivm. kans op bacteriëmie. Totale behandelduur 7-10 dagen
ecthyma (uitgeponst ulcus)
Verwekker:
Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A)
1e keus:
feneticilline
3 dd 500 mg po Bij ernstige infecties 3 dd 1000 mg
2e keus:
claritromycine 2 dd 250 mg po Bij ernstige infecties 2 dd 500 mg
ecthyma gangrenosum
Verwekker:
Pseudomonas aeruginosa
1e keus:
ceftazidim
4 dd 1 g iv +
tobramycine
1 dd 4 mg/kg iv
Opmerkingen:
Komt vooral voor bij immuungecompromitteerde patiënten. Duur van de therapie op geleide van klinisch beeld
erysipelas, klassiek, ongecompliceerd
Verwekker:
Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A)
1e keus:
feneticilline
3 dd 500 mg po
2e keus:
claritromycine
2 dd 250 mg po
Opmerkingen:
Behandelingsduur 10 dagen. Bij allergie voor penicilline kan claritromycine worden gegeven.
erysipelas, klassiek, ernstige infectie
Verwekker:
Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A)
1e keus:
benzylpenicilline (penicilline G)
4-6 dd 1 ME iv.
De intraveneuze behandeling in ieder geval voortzetten totdat de temperatuur genormaliseerd is.
2e keus:
erytromycine 4 dd 500 mg iv of clindamycine 3 dd 600 mg iv
Opmerkingen:
Behandelingsduur 10 dagen.iv-behandeling voortzetten totdat temperatuur genormaliseerd is. Onder ernstige infectie wordt verstaan zeer uitgebreide erysipelas met pijn, koorts, malaise; hoge koorts met delier; overgangsvormen naar necrotiserende fasciitis; erysipelas die onvoldoende reageert op reeds ingestelde orale therapie; erysipelas bullosa of met ulceraties; erysipelas in het gelaat; erysipelas bij ischemisch vaatlijden, en bij immuungecompromitteerden.
erysipelas-achtig beeld, ongecompliceerd, maar (meng-)infectie met S. aureus niet uit te sluiten.
Verwekker:
Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A) en/of Staphylococcus aureus
1e keus:
amoxicilline-clavulaanzuur 3 dd 625 mg po of flucloxacilline 3 dd 500 mg po
2e keus:
Claritromycine 2 dd 250 mg po of clindamycine 4 dd 300 mg po
Opmerkingen:
Behandelingsduur 10 dagen. Flucloxacilline is ook goed werkzaam tegen Streptococcus pyogenes
erysipelas-achtig beeld, ernstig, en (meng-) infectie met S. aureus niet uit te sluiten
Verwekker:
Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A) en/of Staphylococcus aureus
1e keus:
amoxicilline-clavulaanzuur 3 dd 1200 mg iv of flucloxacilline 4 dd 1 g iv
2e keus:
clindamycine 3 dd 600 mg iv
Opmerkingen:
Behandelingsduur 10 dagen.
erysipelas, recidiverend
Verwekker:
Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A)
1e keus:
1.2 ME benzathine benzylpenicilline (Penidural) injectie (flacon a 1.2 ME mengsel + 3.6 ml aqua dest) diep i.m. eens per 4 weken. Minimaal 6 maanden behandelen, daarna evalueren of continueren nodig is.
2e keus:
Azitromycine 1 maal per week 1 g po (indien verwekker in vitro gevoelig).
Opmerkingen:
Porte d'entree behandelen (rhagaden, mycose, wondjes, ulceraties), zonodig dagelijks wassen met betadine scrub of Hibiscrub, en oedeem bestrijden. Recidiverend is een flexibel begrip. Profylaxe is redelijk vanaf het moment dat een vierde erysipelas optreedt binnen 2 jaar
cellulitis
Verwekker:
Staphylococcus aureus, soms Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A)
1e keus:
flucloxacilline 3 dd 500 mg po Bij ernstige infecties: flucloxacilline 4 dd 1 g iv
2e keus:
claritromycine 2 dd 250-500 mg po Bij ernstige infecties: clindamycine 3 dd 600 mg iv
Opmerkingen:
Behandelingsduur 10 dagen. Onder cellulitis wordt verstaan een infectie van de huid en weke delen, zowel in de diepte als oppervlakkig en minder scherp begrensd dan erysipelas.
fasciitis necroticans, type I
Verwekker:
Menginfectie van anaëroben, Gram- negatieve aërobe bacteriën, enterococcen
1e keus:
amoxicilline
4 dd 1 g iv, +
gentamicine
1 dd 4 mg/kg iv, +
metronidazol
3 dd 500 mg iv
2e keus:
cefotaxim
4 dd 1 g iv, +
metronidazol
3 dd 500 mg iv
Opmerkingen:
Onder fasciitis necroticans wordt verstaan een ernstige infectie van subcutane weefsels die zich ook dieper subfasciaal kan uitbreiden en gepaard gaat met necrose. Gasvorming kan voorkomen. Beleid: ontlastende incisies, opname, rust, oedeem bestrijding. Antibiotica hooggedoseerd en i.v.
fasciitis necroticans, type II
Verwekker:
Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A)
1e keus:
benzylpenicilline (penicilline G)
4-6 dd 1 ME iv +
clindamycine
3 dd 600 mg iv
2e keus:
cefotaxim 4 dd 1 g iv + clindamycine 3 dd 600 mg iv
Opmerkingen:
Zie opmerkingen bij type I.
Type II: zie ook onder hoofdstuk sepsis
indien in kader van toxisch streptococcen shock syndroom. Clindamycine wordt toegevoegd aan β-lactam antibioticum vanwege directe remming van eiwitsynthese & toxine productie
erysipeloid
Verwekker:
Erysipelothrix rhusiopathiae
1e keus:
feneticilline
3 dd 500 mg po
2e keus:
claritromycine
2 dd 250 mg po
erythema chronicum migrans (stage 1 Lyme borreliose)
Verwekker:
Borrelia burgdorfferi
1e keus:
doxycycline
1 dd 200 mg po, gedurende 10 dagen.
2e keus:
amoxicilline
3 dd 500 mg po, gedurende 2 weken
Opmerkingen:
conform CBO-consensus
Acrodermatitis chronica atroficans
Verwekker:
Borrelia burgdorfferi
1e keus:
doxycycline
1 dd 200 mg po, gedurende 4 weken
2e keus:
amoxicilline
3 dd 500 mg po, gedurende 4 weken
Opmerkingen:
conform CBO-consensus
erythrasma
Verwekker:
Coryne- bacterium minutissimum
1e keus:
claritromycine
1 dd 500 mg po
2e keus:
Tetracycline creme of miconazolcreme FNA
Opmerkingen:
Behandelingsduur 5 dagen.
furunkel
Verwekker:
Staphylococcus aureus
1e keus:
flucloxacilline
3 dd 500 mg po
2e keus:
claritromycine
2 dd 250 mg po
Opmerkingen:
Antibiotica alleen in ernstige gevallen en bij speciale indicaties (furunkel neus, afweerstoornis, eczeem).
impetigo vulgaris
Verwekker:
Staphylococcus aureus en/of Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A)
1e keus:
3 dd lokaal fusidinezuur crème, of 5% zwavel in zinkoxidesmeersel FNA. Zonodig crustae wegwassen met Hibiscrub of Betadine jodium scrub.
2e keus:
In uitgebreide of hardnekkige gevallen claritromycine 2 dd 250 mg po of flucloxacilline 3 dd 500 mg po (kinderen 50 mg/dag in 3 doses)
Opmerkingen:
flucloxacilline stroop
25 mg/ml (100 ml flacon) is op artsenverklaring in het AMC beschikbaar voor kinderen.
impetiginisatie van atopisch eczeem
Verwekker:
Staphylococcus aureus en/of Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A)
1e keus:
flucloxacilline 3 dd 500 mg po Bij ernstige infecties 3 dd 1 g po
2e keus:
claritromycine 2 dd 250 mg po Bij ernstige infecties 2 dd 500 mg po
Opmerkingen:
Gelijktijdig ook het eczeem behandelen.
paronychia
Verwekker:
Staphylococcus aureus
Candida albicans
1e keus:
flucloxacilline
3 dd 500 mg po
itraconazol
1 dd 100 mg po,
2 weken.
2e keus:
claritromycine
2 dd 250 mg po
Opmerkingen:
Incisie en nat verband. Alleen in ernstige gevallen systemisch behandelen. Cave herpes simplex infectie.
Staphylococcen dragerschap
Verwekker:
Staphylococcus aureus
1e keus:
Dagelijks huid wassen met Hibiscrub of Betadine jodium scrub. neus: mupirocine 2% neuszalf, 2-3 dd ged. 5-7 dagen; perineum/faeces: vancomycine* 4 dd 125 mg po ged. 5 dagen
Opmerkingen:
Alleen bij speciale indicaties is behandeling nodig. Aandacht besteden aan mogelijke besmettingsbronnen in omgeving (familieleden). Beddegoed en kleding heet wassen. *Vancomycine po is alleen geindiceerd bij kweek bewezen S. aureus aanwezigheid in feces of perineum.
ulcus cruris venosum
Verwekker:
Uiteenlopende flora, o.a.:
-Staphylococcus aureus
-Pseudomonas species
-Streptococcus pyogenes (b-hemolytische streptococcen groep A)
1e keus:
Alleen op indicatie antibiotica, op geleide van de kweek. Kolonisatie met Pseudomonas is goed te bestrijden met azijnzuur 1-2% gazen lokaal.
Opmerkingen:
Alleen behandelen bij klinische tekenen van infectie (rood, pijn, warm, koorts) of zichtbaar schadelijk effect op de wond, de omgeving of eventuele transplantaten.
Systemisch behandelen op geleide van kweek. Bij ernstige Pseudomonas infectie ciprofloxacine 2 dd 500 mg po
ulcus neuropathicum met verdenking osteomyelitis (lepra, diabetische voet, neuropathische voet z.n.s.)
Verwekker:
Uiteenlopende flora zoals bij ulcus cruris, incl. anaërobe flora.
1e keus:
Antibiotica op geleide van kweek, hoog gedoseerd. Cave: niet-representatieve kweekuitslagen.
2e keus:
Bij nog onbekende verwekker: clindamycine
4 dd 300 mg po +
ciprofloxacine
2 dd 750 mg po
Opmerkingen:
Procedure: eerst afbeeldend onderzoek, dan exploratie en excisie avitale weke delen en aangetast bot, bot biopt (kweek en PA), zomogelijk lokaal gentamicine kralen achterlaten en langdurig (4-6 weken) en hooggedoseerd (zonodig intraveneus) behandelen op geleide kweek. Consult neuropathisch ulcus team.
candida infectie huid.
Verwekker:
Candida albicans
1e keus:
miconazol 2% crème lokaal of nystatine 100.000 E/g crème lokaal
2e keus:
itraconazol
1 dd 100 mg po
2 weken
Opmerkingen:
Orale therapie alleen in uitgebreide gevallen, of bij falen lokale therapie. Voor HIV- geïnfecteerden zie bij desbetreffende hoofdstuk.
candidiasis generalisata
Verwekker:
Candida albicans
1e keus:
fluconazol
1 dd 200 mg po
(op eerste dag 400 mg). Behandeling continueren zolang als nodig is.
2e keus:
itraconazol
1 dd 200 mg po. Behandeling continueren zolang als nodig is
Opmerkingen:
In ernstige gevallen kan iv amfotericine B of flucytosine worden gegeven. Voor HIV- geïnfecteerden zie bij desbetreffende hoofdstuk .
candidiasis oris
Verwekker:
Candida albicans
1e keus:
miconazol
2% orale gel,
4 dd 2.5-5 ml zo lang mogelijk in de mond houden, en dan doorslikken. 7-14 dagen.
2e keus:
fluconazol 1 dd 50-100 mg po gedurende 7-14 dagen, zonodig langer itraconazol 1 dd 100 mg po 2 weken
Opmerkingen:
Bij Candida oesofagitis heeft fluconazol de voorkeur boven miconazol orale gel. Voor HIV- geïnfecteerden zie bij desbetreffende hoofdstuk.
dermatomycosis, o.a.: -tinea corporis (ringworm) -tinea pedis (voetschimmel)
Verwekker:
o.a. Trichophyton soorten
1e keus:
miconazol 2% creme lokaal
2e keus:
itraconazol
1 dd 100 mg po;
voeten en handen:
4 weken;
romp:
2 weken.
terbinafine
1 dd 250 mg po;
voet:
2-6 weken;
romp:
2-4 weken.
Opmerkingen:
Orale therapie alleen in uitgebreide gevallen, of bij falen lokale therapie. Voor een aantal schimmel- infecties zijn pulse-schema's mogelijk:b.v. itraconazol
2 dd 200 mg po gedurende 1 week (per maand). Dit verbetert de compliance. Zie ook onychomycosis.
dermatomycosis: -tinea capitis
Verwekker:
o.a. Trichophyton soorten
1e keus:
itraconazol
1 dd 100 mg po gedurende 4 weken, zonodig langer.
Kinderen:
0,5-2 jaar:
1 dd 1caps à 39 mg
2-6 jaar:
1dd 1caps à 62,5 mg
6-12 jaar: 1 dd 1caps à 100 mg
2e keus:
terbinafine 1 dd 62,5 mg bij gewicht van 10-20 kg, 1 dd 125 mg bij 20-40 kg, gedurende 4 weken, zonodig langer Griseofulvine bij M. canis
Opmerkingen:
Itraconazol werkt goed maar is nog niet geregistreerd voor kinderen (en tinea capitis betreft vrijwel altijd kinderen). Terbinafine is geregistreerd voor de indicatie tinea capitis bij kinderen, maar is minder effectief tegen M. canis.
onychomycosis pedis
Verwekker:
meestal Trichophyton soorten
1e keus:
terbenafine
1 dd 250 mg po
4-6 weken, zonodig langer (tot 12 maanden).
2e keus:
itraconazol
1 dd 200 mg po
gedurende 3 maanden, zonodig langer.
Opmerkingen:
Puls therapie: itraconazol 2 dd 200 mg po gedurende 1 week per maand. Terbinafine is minder geschikt bij infecties met candida.
pityriasis versicolor
Verwekker:
Malassezia furfur
("Pityrosporon ovale" en "Pityrosporon orbiculare")
1e keus:
itraconazol
1 dd 200 mg po
gedurende 1 week. In lokaal beperkte gevallen ketoconazol creme lokaal.
2e keus:
Selsun® (seleendisulfide) shampoo onverdund over gehele lichaam aanbrengen en 1 nacht laten intrekken.
Opmerkingen:
Patient waarschuwen dat de pigment- verschillen niet direct verdwijnen en dat de aandoening gemakkelijk kan recidiveren.
herpes simplex genitalis
Verwekker:
Herpes simplex virus II of I
1e keus:
symptomatisch, zonodig analgetica, eventueel 5% sulfur praecipitatum in zinkoxide-smeersel
2e keus:
In ernstige gevallen valaciclovir
2 dd 500 mg po gedurende 5 dagen (zonodig 10 dagen) of
famciclovir
3 dd 250 mg po (primo-infectie) of
2 dd 250 mg po (re-infectie) gedurende 5 dagen.
Opmerkingen:
Antivirale therapie heeft alleen zin indien gestart kort (< 48 uur) na ontstaan van de eruptie. Bij immuun gecompromitteerden iv behandelen (3 dd 5 mg/kg aciclovir). Profylactisch: aciclovir 2 dd 400 mg of 4 dd 200 mg po ged. max. 1 jaar, dan stoppen om effect te beoordelen.
herpes simplex labialis
Verwekker:
Herpes simplex virus I of II
1e keus:
In principe geen therapie (nut van aciclovir creme bij koortslip is twijfelachtig.
2e keus:
In ernstige gevallen valaciclovir
2 dd 500 mg po gedurende 5 dagen (zonodig 10 dagen) of
famciclovir
3 dd 250 mg po (primo-infectie) of
2 dd 250 mg po (re-infectie) gedurende 5 dagen.
Opmerkingen:
Antivirale therapie heeft alleen zin indien gestart kort (< 48 uur) na ontstaan v.d. eruptie. Bij immuun gecompromitteerden iv behandelen (3 dd 5 mg/kg aciclovir). Profylactisch: aciclovir 2 dd 400 mg of 4 dd 200 mg ged. max. 1 jaar, dan stoppen om effect te beoordelen.
herpes zoster
Verwekker:
Varicella zoster virus
1e keus:
symptomatisch, zonodig analgetica, eventueel 5% sulfur praecipitatum in zinkoxide- smeersel
2e keus:
valaciclovir
3 dd 1000 mg po
gedurende 7 dagen of
famciclovir
3 dd 500 mg po
gedurende 7 dagen.
Opmerkingen:
Antivirale therapie heeft alleen zin indien gestart kort (< 48 uur) na ontstaan v.d. eruptie. Bij immuun gecompromitteerden iv behandeling (3 dd 10 mg/kg aciclovir) overwegen.
eczema herpeticum
Verwekker:
Superinfectie van atopisch eczeem met Herpes simplex virus, d.d. Varicella zoster virus
1e keus:
aciclovir
5 mg/kg iv
om de 8 uur,
langzaam in 1 uur in laten lopen
2e keus:
valaciclovir
3 dd 1000 mg po of
famciclovir
3 dd 500 mg po,
gedurende 7 dagen*.
Opmerkingen:
Tegelijkertijd ook het eczeem en eventuele secundaire bacteriele infecties behandelen. * in minder ernstige gevallen, bij immuuncompetente patienten, kan poliklinisch en oraal worden behandeld.

Hoewel de gegevens in dit boekje met de grootst mogelijke zorg zijn bijeengebracht, nemen de auteurs en de uitgever geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor eventuele zetfouten of andere onjuistheden.

index antibioticaboekje - terug