A

 

(hart)as: zie ECG

 

Alzheimer medicatie:

Exelon

Reminyl

Ebixa

 

Anafylactische reactie: (urticaria, kuch(?), dyspnoe, jeuk, conjunctivitis evt na enkele min.>shock)

-                            0,5 mg adrenaline IMof SC, evt herhalen na 10-20 min (gefractioneerd per 2 mg)

-                            bronchiaal > β2 mimetica

-                            phenergan 1 amp IM (evt)

-                            solumedrol SAB 125-250 mg (voor later)(geeft vasodilatatie)

-                            aanhoudende dyspnoe evt aminophylline 300 mg iv zer traag (>10 min)

-                            (volume expansie)

 

Astma crisis:

De huisarts:

Criteria voor acute ernstige dyspnoe zijn:

De behandeling van acute ernstige dyspnoe is als volgt (zie schema):

Een patiŽnt met een ernstige exacerbatie wordt verwezen als:

 

Medicamenteuze therapie van acute ernstige dyspnoe

Middel  

Toedieningsvorm en dosis  

Opmerkingen

bŤta-2-sympathicomimeticum, bijvoorbeeld salbutamol  

dosisaŽrosol per inhalatiekamer; 200 mcg 4-10 puffs (1 puff per keer in inhalatiekamer, 5 x inademen)  

Herhaal inhalaties na kwartier en bij onvoldoende verbetering aanvullend ipratropiumbromide 2-4 puffs

eventueel per injectie s.c. (0,5 mg/ml 1 ml) of vernevelaar (5 mg/ml 0,5 ml)  

Verwijs bij geen verbetering binnen een half uur

Prednis(ol)on, oraal  

30 mg 1 dd, 7 tot 10 dagen  

Ineens staken; ter voorkoming van recidieven is een adequate onderhoudsdosis inhalatiecorticosteroÔden nodig

pm O2!

NB: Ambulanceprotocol > O2 > vernevelen > verblijfsnaald > (als vernevelen niet gelukt: salbutamol 0,5mg i.v.) > dexamethason 8 mg i.v.

 

 

Ascaris: Mebendazol 100 mg. 6 tabletten 2dd1

 

Aarsmaden (oxyuriasis): Mebendazol 100 mg eenmalig, na 14 d nogmaals 1 x 100 mg, zn om de 14 d herhalen

 

Acuut Coronair Syndroom

RICHTLIJNEN DIAGNOSTIEK  

Anamnese  

De huisarts vermoedt de diagnose ACS vooral op basis van de anamnese. De anamnese wordt telefonisch gestart. Lijkt een ACS met klachten in rust waarschijnlijk, bel dan onmiddellijk een ambulance.

Vraag bij een vermoeden van een acuut coronair syndroom naar:

De kans op een ACS is groter bij hogere leeftijd en bij mannen. Bij ouderen, vrouwen en patiŽnten met diabetes mellitus kan het klachtenpatroon minder duidelijk zijn.

 

Vraag om de klinische toestand te kunnen inschatten naar:

en met het oog op eventuele behandeling naar:

Ga bij twijfel over de diagnose de (overige) risicofactoren voor een ACS na, zoals ischemische hart- en vaatziekten bij eerstegraads familieleden voor het zestigste levensjaar, roken, diabetes mellitus, hypertensie en een verhoogd cholesterolgehalte.

 

Lichamelijk onderzoek  

Lichamelijk onderzoek is er vooral op gericht de mate van klinische stabiliteit van de patiŽnt vast te stellen, en omvat:

 

Aanvullend onderzoek  

ECG (verricht door ambulanceverpleegkundigen).

 

Evaluatie  

Ga na of er een vermoeden bestaat van een ACS met of zonder klachten in rust. Maak tevens een inschatting van de klinische stabiliteit van de patiŽnt.

 

RICHTLIJNEN BELEID  

 

ACS met klachten in rust  

Zie voor het beleid bij bijkomend acuut hartfalen de NHG-Standaard Hartfalen.

Start bij een circulatiestilstand met reanimatie.

 

Verwijzing

 

Verwijs een patiŽnt met een mogelijk ACS met klachten in rust met spoed. Bij ST-elevaties op het ECG is snelle reperfusie door percutane coronaire interventie of (pre)hospitale trombolyse geboden:

Verwijs bij een normaal ECG of bij een ECG met allťťn ST-depressies naar een ziekenhuis voor nadere diagnostiek.

 

 

ACS zonder klachten in rust  

Geef, in afwachting van beoordeling binnen 24 uur door de cardioloog:

 

verwijzing  

 

Overdracht ambulanceverpleegkundigen  

De ambulanceverpleegkundigen nemen bij aankomst de regie over. Zij zijn verantwoordelijk voor triage voor PCI of prehospitale trombolyse op grond van anamnese, lichamelijk onderzoek ťn ECG (indien verricht), en voor het starten van prehospitale trombolyse, tenzij regionaal anders is afgesproken.

 

Behandelingsstrategie bij patiŽnten met een AMI of IAP

12-kanaals-ECG

Afwijking

Conclusie

Voorstel voor behandeling

ST-deviatie >15 mm

groot MI

primair PCI (vervoer naar CAT-lab binnen 60-90 minuten; indien niet mogelijk start trombolyse)

ST-deviatie 6-15 mm

klein MI

trombolyse bij voorkeur prehospitaal; primaire PCI bij contra-indicaties voor trombolyse

ST-deviatie <6 mm

geen of mogelijk MI

nadere diagnostiek (hartmerkstoffen voor necrose) in het ziekenhuis