D

 

Decompensatio Cordis: (Acuut hartfalen)

- rechtop zitten met benen uit bed

- 80-120 mg furosemide iv

- nitraten s.l., z.n. herhalen elke 5 min

- O2 (5 l/min)

- (als alles onvoldoende): morfine 10 mg s.c. (evt te herhalen)

- verwijzen bij

- onvoldoende resultaat

- onvoldoende zorgmogelijkheden

- verdenking myocardinfarct

 

Delier

= organische cerebrale functiestoornis tot tegendeel bewezen is!

=ernstig doch reversibel ziektebeeld > snelle diagnostiek en interventie

(gedaald bewustzijn, concentratiestoornis, gestoord korte termijngeheugen, desoriŽntatieTPP,hallucinaties,psychomotore onrust, stoornis slaap/waakritme,symptomen fluctueren in de tijd)

(vragen: (sub)acuut ontstaan? PreŽxistente(interne) ziekte, dementie? Alcoholabusis? Gebruik sedativa?)

Oorzaken:

(I WATCH DEATH)

uInfection

uWithdrawal(alcohol, medicatie)

uAcute metabolic

uTrauma

uCentral nervous system

uHypoxia

uDeficiencies ( o.a. vit B1 en B12)

uEndocrine

uAcute vasculair (shock , hypertensie)

uToxines/drugs

uHeavy metals(lood mangaan kwik)

- Cerebraal: CVA, TIA, subduraal hematoom, encephalitis, meningitis, epileptisch insult, delier bij frontaalkwabdementie.

- Tgv systeemaandoening: infecties, cardiale path. (infarct/aritmie), metabool (DM, electrolyten, lever/nierinsuff), endocrien ea.

- Plots staken van: alcohol, diazepinen/barbituraten (met optreden delirium tremens)

- DeficiŽnties: VitB1, vitB12

- Toxisch: psychofarmaca, digoxine, anti-epileptica, anticholinergica, drugs

- Postoperatief

Aanvullend onderzoek:

- Lab: BSE, bloedbeeld, electrolyten, Astrup-bepaling, creatinine, leverfct, TSH, glucose

- Urine: sediment en eiwit

- ECG

- X thorax

(2e lijn: CT cerebrum, EEG, lab(Ca, fosf., foliumzuur, B12, luesserologie, bloedkweken), urine: toxische stoffen)

 

Behandeling:

Ondersteunende en symptomatische behandeling starten (zonder te wachten op etiologische diagnose):

Bij onttrekking alcohol/benzoís:

- Lorazepam 1-2 mg per 2 uur (p.o. of i.v./i.m.) (of oxazepam) op geleide klachten.

Syptomatische behandeling delier:

- Haloperidol 2,5 mg i.m. (voor 65+, <65jr: 5 mg) (bij crisis)

- Haloperidol 1 mg, 2dd 1-2 tabl. / druppels (2mg/ml) 2dd 5-10 dr.

- Lorazepam 1mg p.o. 1-2 tabl om de 2-3 uur (indien sedatie gewenst)

Zo snel mogelijk oorzaak behandelen

Opname zkh vaak nodig. Delirium tremens kan zich tot ernstig ziektebeeld ontwikkelen > hoge doses benzoís i.v. nodig.

Overleg bij ziekte van Parkinson met specialist over sanering medicatie en symptoombestrijding

 

Dementie : Dementie (.doc)

 

Diabetes Mellitus II: opbouw orale medicatie

Gliclazide 80 mg:††††††††††††††††††††††† 1-0-1

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2-0-1

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2-0-2

Metformine 500 mg†††††††††††††††††† 1-0-0

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1-0-1

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1-1-1

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2-1-1

interpretatie glucose:††††††††††††††

< 7 †††††††††††† prima

7-10 ††††††††† redelijk

10-20††††††† hoog (niet acuut)

20-30††††††† hoog (actie)

> 30††††††††††† direct actie

 

 

Diabetes: hyper/hypoglycemie

 

Diverticulitis:

Metronidazol 4dd 250mg, gedurende 14 d

in combinatie met:

Ciprofloxacine 2dd 500mg (14d)

of: co-trimoxazol 2dd 960mg (14d)

 

Duiken: voorkomen van otitis externa

Voor duik: 2 dr. olie in elk oor (R/arachidis oleum 10 ml otogutt)

Na duik: 2 dr. zure oordruppels in elk oor