L

 

Lijkschouwing: zie schouwen

 

Lintworm(taeniasis):

Niclosamide 500 mg

Na ontbijt 4 tabl. Eenmalig

 

Longauscultatie:

 

Normaal

Afwijkend

Aard

Vesiculair

Bronchiaal

Luidheid

Normaal

Zwak (ΔLi-Re?)

Verhouding in-/expirium

I > E (hoorbaar)

I =/< E

bijgeluiden

-

Ronchi (hoogfrequent/laagfrequent)

Crepitaties (fijn / grof)

Pleurawrijven (insp + exp)

COPD’er vaak vroeg inspiratoir crepiteren

Pneumonie / DC vooral expiratoir crepiteren

Fibrose geeft ook crepiteren